Barbora BAJKAIOVÁ

Bachelor's thesis

Spolupráce Evropské unie a Severoatlantické aliance v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky

The European Union-North Atlantic Treaty Organization cooperation in the framework of the Common foreign and security policy
Abstract:
Bakalářská práce Spolupráce Evropské unie a Severoatlantické aliance v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky je věnována vztahu EU-NATO v oblasti vnějších zahraničních, bezpečnostních a obranných otázek. V práci je propojena teoreticko-deskriptivní a komparativní analýza s konkrétním případem v podobě uskutečněné vojenské spolupráce EU a NATO. Cílem je předložit průběh vývojového procesu …more
Abstract:
The bachelor thesis Cooperation of the European Union and NATO in the framework of the Common Foreign and Security Policy is devoted to the EU-NATO relationship in external foreign, security and defense issues. The work is linked to a theoretical-descriptive and comparative analysis with a specific case in the form of military cooperation made by the EU and NATO. The aim of this thesis is to present …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lukáš Novotný, Dr. Phil.,M.A.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BAJKAIOVÁ, Barbora. Spolupráce Evropské unie a Severoatlantické aliance v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty od Philosophy

Bachelor programme / field:
Political Science / Politologie - Filozofie