Bc. Jaroslava Pomothyová

Bakalářská práce

Charakteristika a komparace ženevské, pražské a kodaňské lingvistické školy

Characteristics and comparison of Geneva, Prague and Copenhagen schools of linguistics
Anotace:
Bakalářská práce „Charakteristika a komparace ženevské, pražské a kodaňské lingvistické školy“ se zabývá charakteristikou a porovnáním tří lingvistických škol vycházejících ze strukturalismu. Cílem práce je objasnit fungování a základní principy těchto lingvistických škol: ženevské (neboli strukturalismu jako takového), pražské a kodaňské, a následně tyto školy mezi sebou porovnat na základě různých …více
Abstract:
Bachelor thesis “Characteristics and comparison of Geneva, Prague and Copenhagen schools of linguistics“ deals with the characteristics and comparison of three linguistic schools based on linguistic structuralism. The aim of the thesis is to explain the functioning and the main principles of these linguistic schools: Geneva linguistic school (or structuralism as such), Prague linguistic school and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk