Ing. Hana Pospíšilová, DiS.

Bakalářská práce

Efektivní segmentace portfolia potenciálních zákazníků a souvislost s určenými cíli společnosti. Význam segmentace a volba kritérií segmentace dle zaměření a vize společnosti

Efficient segmentation of the portfolio of potential customers and the connection to the company targets. Importance of segmentation and criteria for selection of segmentation according to specialization and vision of the company.
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na segmentaci zákazníků v oblasti prodeje finančních služeb. Konkrétně se práce zabývá segmentací zákazníků dle potřeb a strategie obchodního místa leasingové společnosti. První část práce popisuje možné přístupy segmentace a její význam pro společnosti. Jak může efektivní segmentace a řízení vztahů se zákazníky přispět k plnění cílů společnosti? Proč je segmentace …více
Abstract:
This Bachelor thesis is focused on customer segmentation in the market of financial product. Specifically deals with customer segmentation¨ according to needs and strategy of business department leasing company. In the first part are described known approaches to segmentation and their importance for companies. How the efficient segmentation and customer relationship management can help to meet target …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní