Kristýna Holá

Bakalářská práce

Finanční analýza společnosti z farmaceutického průmyslu

Anotace:
Cílem této bakalářské práce je posoudit finanční zdraví podniku a provedení finanční analýzy pomocí metod finanční analýzy jako je horizontální a vertikální analýza, bilanční pravidla, rozbor pracovního kapitálu, poměrová analýza a přidaná ekonomická hodnota. Některé ukazatele zahrnují porovnání s hodnotami v odvětví, ve kterém společnost působí. Závěrem práce je zhodnocení finanční situace a doporučení …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to assess the financial health of the company and performance of financial analysis with using of a method of financial analysis such as vertical and horizontal analysis, balance rules, analysis of working capital, ratio analysis and economic value added. Some of the ratios include comparison with values from industry where the company operates. The conclusion of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019
Identifikátor: http://theses.cz/id/urfbrk/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty