RNDr. Jan Škoda, Ph.D.

Disertační práce

Identification of cancer stem cells in cell lines derived from selected types of solid tumors.

Identification of cancer stem cells in cell lines derived from selected types of solid tumors.
Anotace:
Podle modelu nádorových kmenových buněk (CSCs) jsou tyto buňky zdrojem nádorového růstu a jsou proto považovány za příčinu relapsu a progrese nádorových onemocnění. Terapeutické strategie, které by byly zaměřeny na CSCs, by mohly v budoucnu zvýšit efektivitu protinádorové léčby a zároveň snížit její toxicitu. Prvním a nezbytným krokem pro dosažení takových léčebných metod je však identifikace fenotypu …více
Abstract:
According to the cancer stem cell (CSC) model, CSCs are responsible for driving the tumor growth and are considered a cause of tumor relapse and disease progression. Therefore, therapeutic strategies targeting these cells might increase effectiveness of anticancer therapy and could provide a reduction of its toxicity. Identification of a phenotype that specifically defines CSCs in an individual tumor …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 4. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D., MUDr. Aleš Vícha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta