Bc. Dominik Vlč

Master's thesis

Masarykův kult politického vůdce a jeho vývoj související s nástupem komunistického režimu v Československu

Masaryk's cult of political leader and its development relating to establishment of communist regime in Czechoslovakia
Abstract:
Diplomová práce se zabývá kultem T. G. Masaryka, jakožto politického vůdce. První část představuje základní prvky teorie kultu politického vůdce a problematiky politického vůdcovství obecně. Druhá část se věnuje charakteristice Masarykova kultu z hlediska jeho obsahu, projevů, geneze i zařazení v rámci teorie politického vůdcovství. Třetí část popisuje a analyzuje vztah komunistického režimu v Československu …more
Abstract:
This master thesis deals with the cult of T. G. Masaryk as a political leader. The first part presents the basic elements of the theory of the political leader’s cult and copes with the problematic of the political leadership in general. The second part of the thesis focuses on the Masaryk’s cult in terms of its content, manifestations, genesis and its congruency with the theory of the political leadership …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2013
  • Supervisor: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií