Bc. Dominik Vlč

Master's thesis

Masarykův kult politického vůdce a jeho vývoj související s nástupem komunistického režimu v Československu

Masaryk's cult of political leader and its development relating to establishment of communist regime in Czechoslovakia
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá kultem T. G. Masaryka, jakožto politického vůdce. První část představuje základní prvky teorie kultu politického vůdce a problematiky politického vůdcovství obecně. Druhá část se věnuje charakteristice Masarykova kultu z hlediska jeho obsahu, projevů, geneze i zařazení v rámci teorie politického vůdcovství. Třetí část popisuje a analyzuje vztah komunistického režimu v Československu …viac
Abstract:
This master thesis deals with the cult of T. G. Masaryk as a political leader. The first part presents the basic elements of the theory of the political leader’s cult and copes with the problematic of the political leadership in general. The second part of the thesis focuses on the Masaryk’s cult in terms of its content, manifestations, genesis and its congruency with the theory of the political leadership …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2013
  • Vedúci: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií