Lenka Illkova

Bakalářská práce

Místní koeficienty jako nástroj příjmů veřejných rozpočtů

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou daně z nemovitostí v České republice. V teoretické části je uvedena klasifikace daní se zaměřením na daně majetkové. Podrobněji je provedena deskripce historie daní z nemovitostí a její současná zákonná úprava v daňovém systému ČR. Nastíněna je i problematika rozpočtové soustavy ČR. V praktické části je provedena komparace daně z nemovitostí v letech 1927, 1953 …více
Abstract:
This thesis deals with property taxes in the Czech Republic. The theoretical part is given the classification of taxes with a focus on property taxes. A more detailed description of the history made in property taxes and the current statutou provision in the tax systém in the ČR. Is outlined and budgetary problems of the ČR. The practical part is the comparison of property tax in 1927, 1953, 1961, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2011
Identifikátor: http://theses.cz/id/us4or8/

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Mzdové účetnictví,daně a personalistika

 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.