Bc. Martina BÁRTOVÁ

Diplomová práce

Obsah dusitanů a dusičnanů ve vybraných potravinách a jejich předpokládaný denní příjem v naší populaci

The content of nitrites and nitrates in selected foods and their supposed daily intake in our population
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá rolí dusitanů a dusičnanů v potravinách. Je zde popsán vliv těchto sloučenin na lidské zdraví, jejich výskyt v potravinách, v půdách nebo ve vodách. Část diplomové práce je věnována hodnocení denního příjmu dusitanů a dusičnanů v naší populaci.
Abstract:
This diploma thesis deals with the role of nitrites and nitrates in food. The effect of these compounds on human health, their occurrence in foodstuffs, soils or waters are described here. Part of the diploma thesis is devoted to a evaluation of the daily intake of nitrites and nitrates in our population.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Zdeněk Zloch, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÁRTOVÁ, Martina. Obsah dusitanů a dusičnanů ve vybraných potravinách a jejich předpokládaný denní příjem v naší populaci. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Bi-Ch

Práce na příbuzné téma