Bc. Juraj Kačur

Bakalářská práce

Electoral Promises in Slovakia

Electoral Promises in Slovakia
Anotace:
Táto práca sa zaoberá predvolebnými sľubmi politických strán na Slovensku. Je zakotvená v modeli straníckeho mandátu, ktorý predpokladá, že politické strany budú formulovať špecifické predvolebné sľuby, ktoré sa po voľbách budú snažiť naplniť. Práca skúma naplnenie týchto sľubov v obdobiach 2006 až 2010 a 2012 až 2016. Hlavným zistením je, že k plneniu sľubov dochádza, no jeho úspešnosť je relatívne …více
Abstract:
This thesis deals with election pledges of political parties in Slovakia. It is developed within the framework of the party mandate model that assumes that political parties formulate specific election pledges they try to fulfill after the elections. It studies pledge fulfillment in the periods of 2006 – 2010 and 2012 – 2016. The main finding is that Slovak political parties do fulfill their pledges …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petra Svačinová
  • Oponent: doc. Andrew Lawrence Roberts, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií