Theses 

Teaching sociolinguistic competence in lower-secondary schools – Bc. Štěpánka ONDRÁČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Štěpánka ONDRÁČKOVÁ

Diplomová práce

Teaching sociolinguistic competence in lower-secondary schools

Teaching sociolinguistic competence in lower-secondary schools

Abstract: The diploma thesis aims at teaching sociolinguistic competence in ELT classrooms in lower-secondary schools and focuses on teachers' opinions of significance and appropriateness of teaching this competence in lower-secondary education. It provides with the theoretical background which deals with teaching culture, cultural stereotypes and speech acts using authentic materials. The practical section provides with the small-scale questionnaire research aimed at analysis and interpretation of teachers' opinions of teaching sociolinguistic competence in lower-secondary schools including appropriateness of cultural topics and speech acts in common textbooks of English language in lower-secondary education. The importance of authentic materials is also considered. Two activities to promote sociolinguistic competence in lower-secondary ELT classrooms are enclosed in the diploma thesis.

Abstract: Diplomová práce se zabývá otázkou výuky sociolingvistické kompetence žáků 2. stupně základních škol v hodinách anglického jazyka a zjišťuje náhledy učitelů základních škol na tuto problematiku. Podává teoretický základ, v němž se zabývá se otázkou výuky kultury, kulturních stereotypů a řečových aktů pomocí autentických výukových prostředků jako součástí této kompetence. Praktická část předkládá dotazníkové šetření, které analyzuje a interpretuje názory učitelů základních škol na výuku sociolingvistické kompetence v rámci mluvení, včetně vhodnosti a přiměřenosti kulturních témat a řečových aktů tak, jak jsou předkládány v běžných učebnicích angličtiny. Zvažována je také vhodnost a důležitost využití autentických materiálů při výuce této kompetence. Součásti jsou také dvě aktivity, které tuto kompetenci rozvíjí.

Keywords: Sociolingvistická kompetence, výuka kultury, kulturní stereotypy, řečové akty, autentické výukové prostředky, 2. stupeň základní školy.

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 25. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Josef Nevařil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 6. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ONDRÁČKOVÁ, Štěpánka. Teaching sociolinguistic competence in lower-secondary schools. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 05:26, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz