Kristína Stašová

Bakalářská práce

Obchodný register a zverejňovanie údajov v kontexte slovenskej a európskej úpravy

Commercial Register and Publication of Data in the Kontext of the Slovak and European Legislation
Abstract:
Bachelor thesis is dealing with the topic "Commercial register and publication of data in the context of the Slovak and European legislation". The first chapter is focused on the explanation of the position of commercial register and its activity. The second chapter analyses the publicity of the commercial register and the publishing of the data. The third chapter provides a view on the registers of …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá témou "Obchodný register a zverejňovanie údajov v kontexte slovenskej a európskej úpravy". Prvá kapitola je zameraná na priblíženie postavenia obchodného registra a jeho činnosti. Druhá kapitola analyzuje publicitu obchodného registra a zverejňovanie údajov. Tretia kapitola prináša pohľad na registre vybraných európskych štátov.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Edita Hajnišová, PhD.
  • Oponent: JUDr. Adriána Palajová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře