Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D.

Doctoral thesis

Vliv zpětné vazby na písemnou produkci studentů angličtiny pro specifické účely

The effect of feedback on ESP students‘ writing
Abstract:
Tato disertační práce se zaměřuje na roli zpětné vazby při rozvoji řečové dovednosti psaní u pokročilých studentů angličtiny. Výzkum si kladl za cíl posoudit a porovnat, jak se změnila kvalita písemné produkce z hlediska vybraných aspektů sociolingvistické kompetence u výzkumného souboru 65 bakalářských studentů angličtiny pro specifické účely po realizaci intervence v podobě dvou zpětnovazebných strategií …more
Abstract:
This dissertation research investigates the efficacy of feedback in developing the writing skills of advanced students of English for Specific Purposes. The main aim is to evaluate and compare how the intervention in the form of two multiple-draft computer-mediated feedback treatments, which differed in the sources of the feedback, contributed to improving the writing quality of 65 undergraduate university …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 9. 2021
  • Supervisor: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta