Tereza ŠOTOVÁ PŘÍVĚTIVÁ

Bakalářská práce

Možnosti volnočasových aktivit seniorů v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem v Plzni

The possibilities of free-time activities for people living in senior homes or homes with special regime in Pilsen
Anotace:
Ve své bakalářské práci jsem zpracovávala současný stav aktivizačních činností nabízených v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem ve městě Plzni a měnící se trendy v průběhu pěti let. Především bylo v mém zájmu zjistit, nakolik se liší nabídka sociálně terapeutických a aktivizačních činností mezi domovy vzájemně, ale také jsem zkoumala, zda se liší oficiální nabídka každého konkrétního …více
Abstract:
In my bachelor thesis I dealt with the current state of activation activities offered in retirement homes and homes with special regime in the city of Pilsen and changing trends within five years. Especially, my interest was focused on getting to know the difference of the socially therapeutic and activation activities among the homes, but I also wanted to find out whether the official offer of each …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
Zveřejnit od: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Petra ZIMMELOVÁ, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠOTOVÁ PŘÍVĚTIVÁ, Tereza. Možnosti volnočasových aktivit seniorů v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem v Plzni. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses uu5m1u uu5m1u/2
3. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.