Theses 

Návrh strategie zakázkového marketingu na B2B trhu – Michal Šuňavec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod

Michal Šuňavec

Diplomová práce

Návrh strategie zakázkového marketingu na B2B trhu

Proposal of the Custom Marketing Strategy on B2B Market

Anotace: Témou mojej diplomovej práce bol návrh stratégie zákazkového marketingu na B2B trhu. Konkrétne pre spoločnosť ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. Pri tejto analýze som využil marketingový výskum založený na sekundárnych údajoch. Výskum pozostával z analýzy ponúk spoločnosti na základe rôznych kritérií. Výsledkom mojej práce je zhodnotenie výsledkov výskumu a následné odporúčania na zvýšenie počtu úspešných ponúk v jednotlivých verejných súťažiach.

Abstract: The topic of my master thesis was suggestion of the custom marketing strategy on B2B market. Concretely I focused on the company ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. For this type of analysis I used marketing research based on secondary data. The research consisted of company public offers analysis based on variety of criteria. The results of my work are research result analysis and consequential recommendations to increase the number of successful offers in the individual public tenders.

Keywords: priemyselný marketing, marketingový výskum, verejná súťaž, ponuka, segmentácia, zákazníci, business marketing, marketing research, public tender, offer, segmentation, customers

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Markéta Zajarošová
  • Oponent: Róbert Zvarka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 18:57, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz