Michal Šuňavec

Diplomová práce

Návrh strategie zakázkového marketingu na B2B trhu

Proposal of the Custom Marketing Strategy on B2B Market
Anotace:
Témou mojej diplomovej práce bol návrh stratégie zákazkového marketingu na B2B trhu. Konkrétne pre spoločnosť ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. Pri tejto analýze som využil marketingový výskum založený na sekundárnych údajoch. Výskum pozostával z analýzy ponúk spoločnosti na základe rôznych kritérií. Výsledkom mojej práce je zhodnotenie výsledkov výskumu a následné odporúčania na zvýšenie počtu úspešných …více
Abstract:
The topic of my master thesis was suggestion of the custom marketing strategy on B2B market. Concretely I focused on the company ENERGY TECHNOLOGIES, s.r.o. For this type of analysis I used marketing research based on secondary data. The research consisted of company public offers analysis based on variety of criteria. The results of my work are research result analysis and consequential recommendations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Markéta Zajarošová
  • Oponent: Róbert Zvarka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod