Bc. Petra Urbaníková

Diplomová práce

Segmentace trhu a analýza chování zákazníka

The market segmentation and analysis of customer’s behavior
Abstract:
This thesis deals with market segmentation and customer behavior analysis in the energy sector. The theoretical part explains the basic concepts of market segmentation, marketing environment, marketing mix and the purchasing behavior of customers. The empirical part is focused on analysing the market environment, products of one specific company and customer segmentation in the energy market. The main …více
Abstract:
Témou diplomovej práce je segmentácia trhu, konkrétne segmentácia zákazníkov na trhu s elektrinou a analýza chovania zákazníka. Teoretická časť práce dáva priestor pre vysvetlenie základných pojmov a zoznámenie s tématickou oblasťou segmentácie trhu, marketingového prostredia, marketingového mixu, nákupného chovania zákazníkov. Praktická časť sa zaoberá analýzou prostredia, produktov vybranej spoločnosti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: PhDr. Petr Váňa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace