Veronika Bukovinská

Bakalářská práce

Analýza zvolených poměrových ukazatelů na vybraném podniku

Analysis of selected financial ratios for the specific company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace východočeského podniku Ronal CR s.r.o. pomocí zvolených poměrových ukazatelů. Práce obsahuje obecný popis finanční analýzy, jejich uživatelů a zdrojů dat pro její vypracování. Dále se zabývá stručnou charakteristikou využívaných metod finanční analýzy a podrobněji definuje vybrané poměrové ukazatele. V praktické části analyzuje jednotlivé …více
Abstract:
This bachelor work concerns with the review of the financial situation in the Ronal company CR Ltd., which is situated in eastern Bohemia, using the financial ratios selected. The work includes the general description of the financial analysis, its users and sources needed for data processing. In addition, it deals with the brief characterization of the methods used in the financial analysis and in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
Zveřejnit od: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Markéta Mačí

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bukovinská, Veronika. Analýza zvolených poměrových ukazatelů na vybraném podniku. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta