Theses 

Porovnání environmentálních hnutí v ČSSR a Ruské sovětské federativní socialistické republice (RSFSR) v období 1960 - 1989 – Bc. Yahor Ivashka

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Yahor Ivashka

Bachelor's thesis

Porovnání environmentálních hnutí v ČSSR a Ruské sovětské federativní socialistické republice (RSFSR) v období 1960 - 1989

A Comparison of the Environmental Movements in Czechoslovakia and the Russian Soviet Federative Socialist Republic in 1960 - 1989

Abstract: V této bakalářské práci jsou srovnávány 4 environmentální organizace Československa a 3 environmentální organizace RSFSR v období 1968 až 1989. Za základní kritérium pro komparaci byl zvolen přechod hnutí z malé ekologie na ekologii velkou, tedy z konkrétních činů na pomoc přírodě na prosazování strukturálních změn v souvislosti s ochranou životního prostředí. Ostatními body, podle kterých autor hnutí porovnává, je jejich struktura, koncepce členství, způsob vzniku a zániku, spolupráce s médii a podobně. Cílem výzkumu bylo odpovědět na otázky, zda tak přísný režim jako komunismus umožňoval přejít na velkou ekologii a pokud ano, jaké v této transformaci existují rozdíly mezi hnutími ČSSR a RSFSR.

Abstract: The paper compares four environmental organizations of Czechoslovakia and three RSFSR ones from 1968 to 1989. As for the main comparison criterion, the transition of ecology movements from small to large was selected which means a conversion of specific nature-saving actions into promoting structural changes in relation to environmental protection. The author also compares movements' structures, memberships, methods of formation and extinction, their cooperation with the media, etc. The aim of the research is to answer the question whether such a strict regime as communism allowed movements transit to the large ecology and if so what were the differences between the movements of Czechoslovakia and the RSFSR.

Keywords: environmentalismus, hnutí, RSFSR, Československo, životní prostředí, historie, environmentalism, movement, communism

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 1. 2014
  • Supervisor: Mgr. Nicholas Paul Orsillo
  • Reader: Mgr. Jan Labohý

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 22/4/2019 08:40, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz