Mgr. Petra Kopečná

Bakalářská práce

Interlingual and Intralingual Errors in L2 Speakers of English

Interlingual and Intralingual Errors in L2 Speakers of English
Anotace:
Tématem této práce jsou chyby, kterých se dopouštějí lidé, pro něž je angličtina druhým nebo cizím jazykem, a zda jsou či nejsou tyto chyby ovlivněny mateřským jazykem mluvčího. Tři základní teorie použity jako základ pro tuto práci jsou 'Contrastive Analysis Hypothesis', teorie 'Interlanguage' a teorie rozboru chyb, tj. 'Error Analysis'. Klíčovým tématem je právě rozbor chyb a jemu podléhající taxonomie …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of interlingual and intralingual errors in L2 speakers of English. The three major theories which provide the basis for this topic are the Contrastive Analysis Hypothesis, the Interlanguage theory, and Error Analysis. The main focus is given to Error Analysis and its error taxonomies which can be used for classification of speakers' errors.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2008
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura