Tomáš ALBERTI

Diplomová práce

Historie hnutí Beat generation v U.S.A

The history of Beat generation movement in the USA
Abstract:
Beat Generation je považována za jedno z nejvlivnějších literárních hnutí v historii Spojených států amerických. Předmětem této práce je sociální kontext, počátky, vývoj, představitelé a dopad této generace. První část práce poskytuje úvod do sociálních podmínek poválečné Ameriky. Zde jsou zmíněny hlavní problém a je analyzován fenomén Amerického snu. Druhá část zkoumá různé dostupné definice vztahující …více
Abstract:
The Beat Generation is generally taken as one of the most influential literary movements in the history of the United States. Its social context, origins, development, representatives, and impact are the subject of this thesis. The first part of this thesis provides the introduction into the social conditions of postwar America. Here, the main issues of the 1950's are mentioned and the phenomenon of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2011
  • Vedoucí: William Bradley Vice, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ALBERTI, Tomáš. Historie hnutí Beat generation v U.S.A. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 06. 2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/