Bc. Veronika Badinová

Diplomová práce

Beat generation: Americké kontrakulturní hnutí

The Beat generation: American countercultural movement
Anotace:
Diplomová práce Beat generation: Americké kontrakulturní hnutí se věnuje americkému sociálně-kulturnímu fenoménu padesátých a šedesátých let dvacátého století, tzv. beatnické generaci. Práce se zabývá vznikem, formováním hnutí beat generation a osobnostmi jeho tří „zakladatelů“ Jacka Kerouaka, Williama S. Burroughse a Allena Ginsberga. Cílem práce je na základě analýzy vybraných Kerouakových a Burroughsových …více
Abstract:
Master thesis The Beat generation: American countercultural movement is concerned with an American social-cultural phenomenon of the 1950’s and 1960’s so called beat generation. The thesis describes the foundation and formation of the beat generation movement and introduces the three of the „founders“ Jack Kerouac, William S. Burroughs and Allen Ginsberg. The main goal of the thesis is to discover …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Hons

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta