MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D.

Disertační práce

Preimplantační genetická diagnostika chromozomálních abnormit a screening aneuploidií časných embryí v terapii sterilních a infertilních párů metodou fertilizace in vitro

Preimplantation genetic diagnosis of chromosome abnormalities and aneuploidy screening of early embryos in the therapy of infertile couples using in vitro fertilization method
Anotace:
Dizertační práce přináší přehled současných znalostí v oboru preimplantační genetické diagnostika a výsledky vice než sedmileté zkušenosti autorky Na poli PGD/PGS. Série 6319 blastomer z 3936 embryí byla vyšetřena v rámci analýzy aneuploidií chromosomů: 13, 15, 16, 18, 21, 22, X a Y pomocí techniky multicolor FISH. Účinnost vyšetření metodou FISH v posledních pěti letech byla 96 - 98%. Aneuploidie …více
Abstract:
The thesis represents an overview of the most recent knowledge and seven years own experience in the field of PGD/PGS. A series of 6319 blastomeres from 3936 embryos was analysed for the aneuploidy in chromosomes: 13, 15, 16, 18, 21, 22, X and Y using a multicolor FISH technique. The efficacy of FISH diagnosis in past five years was 96-98%. Aneuploidy resp. mosaicism was diagnosed in 45.5% resp. 14 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Lékařská biologie (čtyřleté) / Lékařská biologie