Bc. Petr Pivoda

Master's thesis

Analýza potřeb klientů terénních programů Brno

Analysis of client needs in Outreach Programs Brno
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá drogově závislými. Cílem práce bylo analyzovat spokojenost klientů terénního programu Brno a zjistit tak, zda služby, které pracovníci poskytují svým klientům jsou uspokojivé. Práce je zaměřena na drogovou problematiku. V teoretické části, především v první polovině jsou témata jako názvosloví drog, drogová epidemiologie, rozdělení a účinky návykových látek. Podávají …more
Abstract:
This diploma work is about drug addicts. Object of this work is to analyze client satisfaction of Brno terrain programme and find out if services provided by workers are good enough. The work is aimed at drug problems. In the first theoretical part there are themes like drug terminology, drug epidemiology, classification and effects of drugs. There are basic information about drugs, their effects and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2009
  • Supervisor: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta