Bc. Jan ŽÁK

Bakalářská práce

Drogy ve společenském kontextu (mládež a drogy)

Mládež a drogy Young people and drugs

The drugs in context of contemporary society
Anotace:
Důvodem, proč se ve své práci "Drogy v kontextu současné společnosti",chci zaměřit především na mládež a jejich vztah k drogám je to, že právě pro tuto skupinu obyvatel představují drogy největší nebezpečí. Dítě, které z jakéhokoli důvodu zkusí drogu, se stává rychleji závislé, rychleji se přestává orientovat a situace se mu vymyká z rukou a díky tomuto strmému nástupu se své závislosti i obtížněji …více
Abstract:
The reason, why I want to concentrate in my work "The drugs in context of contemporary society" on young people and their relationship to the drugs is fact, that the drugs introduce the biggest threat just for this group of citizens. A child, who tries a drug from any cause becomes faster addicted, stops concentrate and can´t be in control of his/her situation. This child is in trouble to get rid of …více
 

Klíčová slova

droga mládež závislost
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2006
Identifikátor: 3911

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2006
  • Vedoucí: JUDr. PhDr. Ivo Svoboda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽÁK, Jan. Drogy ve společenském kontextu (mládež a drogy). Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 09. 06. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzitní institut

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika