Tomáš Turek

Bakalářská práce

Možnosti regulace trhu tzv. "designer drugs"

Regulatory options for the market of designer drugs
Anotace:
Tato práce popisuje a analyzuje trh "legálních" drog, tzv. designer drugs, který v České republice narostl koncem roku 2010, v jiných evropských zemích asi o rok dříve. Aplikuje známé teoretické argumenty týkající se státní regulace drogových trhů na trh nových drog a s jejich pomocí porovnává různé možnosti státní politiky. Teoretické poznatky a mikroekonomické koncepty následně konfrontuje s realitou …více
Abstract:
This paper describes an analyses the market of "legal" drugs, so called designer drugs, which emerged in Czech republic by the end of 2010, in other European countries about a year earlier. It applies known theoretical arguments concerning state regulation of drug markets to the market of new drugs and uses them to compare different possible policies. Theoretical findings and microeconomic concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2011
  • Vedoucí: Vendula Běláčková
  • Oponent: Helena Chytilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28873