Bc. Lucie Pojetová

Master's thesis

Boko Haram - případová studie islámské fundamentalistické skupiny v Nigérii

Boko Haram: The Case Study of Islamic Fundamentalist Group in Nigeria
Anotácia:
Práce se zabývá popisem Boko Haram, islámské fundamentalistické skupiny v Nigérii, která se díky svými teroristickými aktivitami dostala během posledních dvou let do mezinárodního povědomí. Boko Haram, představující hrozbu pro občany Nigérie, a rovněž pro stabilitu státu, je médii a světovými politiky všeobecně označovaná za teroristickou skupinu. Cílem práce je dokázat, že se jedná o tzv. hybridního …viac
Abstract:
The aim of the diploma thesis is the description of Boko Haram, an Islamic fundamentalist group in Nigeria. It has become internationally known during the last two years due to its terroristic and violent activities. Boko Haram is perceived as a threat to Nigerians and to the stability of the state. In general, Boko Haram is publicly considered as a terrorist organization. The aim of the diploma thesis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2013
  • Vedúci: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
Political Science / Security and Strategic Studies