Lucie KLEJCHOVÁ

Diplomová práce

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Conditional release
Anotace:
V diplomové práci popisuji pojmy týkající se podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, historický vývoj podmíněného propuštění, platnou a účinnou právní úpravu podmíněného propuštění, obligatorní a fakultativní zákonné podmínky podmíněného propuštění, řízení o podmíněném propuštění a způsob ukončení podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Porovnávám českou a německou právní …více
Abstract:
In thesis I briefly describe terms related to the conditional release from serving the remainder of imprisonment sentence, historic develompent conditional release, valid and effective legislation of conditional release, compulsory and facultative legal conditions of conditional release, proceedings regarding conditional release and ways of termination of the conditional release from serving the remainder …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Eduard Wipplinger

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLEJCHOVÁ, Lucie. Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo