Bc. Aneta Doleželová

Diplomová práce

Obsahový marketing a jeho vliv na konverze

Content Marketing and Its Impact on Conversions
Anotace:
Diplomová práce pojednává o obsahovém marketingu jako prostředku ke konverzi. Obsahový neboli content marketing je zkoumán z hlediska digitálního prostředí. V první fázi autorka definuje pojmy a vymezuje zásady obsahového marketingu. Zjištěné informace následně verifikuje prostřednictvím individuálních rozhovorů s respondenty. V další fázi práce autorka navrhuje obsahovou strategii pro společnost působící …více
Abstract:
This study examines the optimal form of content strategy which positively affects the con-versions. The purpose of the thesis is to present instructions how to create a truly valuable content with a help of content strategy. The theoretical part presents content marketing techniques and aspects of good content strategy. Each of the techniques will be validated by means of individual interviews. Another …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Milan Banyar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Doleželová, Aneta. Obsahový marketing a jeho vliv na konverze. Zlín, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace