Bc. Jakub Cysař

Bakalářská práce

Bankovní úvěry a formy jejich zajištění

Bank loans and forms of their securing
Anotace:
Bakalářská práce Bankovní úvěry a formy jejich zajištění pojednává o úvěrových produktech nabízených na tuzemském trhu ve sféře malých a středních firem a korporací. Práce obsahuje seznámení se s jednotlivými produkty a vysvětlení jejich fungování v praxi, dále pak zajištění k těmto úvěrovým produktům a provázanosti mezi zajištěním a samotným úvěrem. V samostatné kapitole pak definuje zjednodušený …více
Abstract:
Bachelors work Bank loans and forms of their securing deals with loan products currently offered on Czech Market in Small and Medium Enterprises segment with small tour also to corporations. Work contains introduction to each loan product and explains how they actually work, provides explanation of types of securing for these products and shows connection between the loan product itself and its securing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: Ing. Eliška Kvapilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní