Pavlína VOCÁSKOVÁ

Diplomová práce

Aktivizující metody k motivaci žáka ve výuce českého jazyka v třetím ročníku ZŠ.

Activating methods in teaching the Czech language in the third form with regard to pupil´s motivation to learning.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá využíváním aktivizujících metod ve výuce českého jazyka ve třetí třídě základní školy. Pojednává o využívání těchto metod a poukazuje na obecnou charakteristiku daných metod, způsobů práce a forem ve výuce z hlediska pedagogů, které je používají. Ke zjištění aktuálních poznatků bylo realizováno dotazníkové šetření a pozorování přímo ve třetích ročnících během výuky českého …více
Abstract:
This thesis deals with the use of activiting methods in teaching Czech language in third grade of primary school. Discusses the use of these methods and highlights the general characteristics of the methods, the ways and forms in teaching from the point of view of the educators that use them. To determine the current knowledge was implemented to the questionnaire survey and the observation of the right …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOCÁSKOVÁ, Pavlína. Aktivizující metody k motivaci žáka ve výuce českého jazyka v třetím ročníku ZŠ.. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol - speciální pedagogika