Lucie NÁDVORNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Využití interaktivní tabule pro rozvoj předmatematické gramotnosti dětí předškolního věku.

The use of an interactive table indicates development of pre-mathematical literacy of preschool children.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využitím interaktivní tabule v mateřské škole. Teoretická část obsahuje kapitoly s informacemi o interaktivní tabuli, její historii, rozdělení jednotlivých typů a vhodnosti k věku dítěte. Další kapitoly se zabývají Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, předmatematickou gramotností a obdobím předškolního věku z pohledu pedagogiky a psychologie. Praktická …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with aspects of using an interactive table in a nursery school environment. The theoretical part of the interactive table is to illustrate relative information including the history, individual types and suitability of the child's age. Other sections of my thesis cover the framework of the educational program of preschool children. This is to understand the level of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Círus

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NÁDVORNÍKOVÁ, Lucie. Využití interaktivní tabule pro rozvoj předmatematické gramotnosti dětí předškolního věku.. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta