Bc. Adriana Černá

Master's thesis

Sponzoring hotelů směrem k nestátním neziskovým organizacím – případové studie

Hotel sponsorship of NGOs - a case study
Abstract:
Práce pojednává o přístupu hotelů ke sponzoringu nestátních neziskových organizací. Metodou případové studie zkoumá spolupráci parkhotelu Praha a neziskové organizace Člověk v tísni o.p.s. Naplnění cíle práce je podpořeno výzkumem největších pražských hotelů a jejich přístupu k CSR.
Abstract:
The dissertation deals with hotel´s approach to the sponsorship of NGOs. The case study deals with the cooperation the hotel of Parkhotel Praha and People in need NGO. Fulfilling the goal of the dissertation is supported with the research between Prague´s biggest hotels and their CSR strategies.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 11. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Reader: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze