Bc. Branislav Smik

Bakalářská práce

Webové platformy pro správu IoT (Internet of Things)

The web-based platforms for IoT (Internet of Things) management
Anotace:
Zvýšená popularita IoT vyžaduje vznik nových spôsobov správy IoT zariadení a spracovania nimi generovaných dát. Cieľom tejto bakalárskej práce je zmapovať vlastnosti dostupných webových platforiem pre správu IoT a vizualizáciu generovaných dát. Práca popisuje rôzne vlastnosti a možnosti dostupných platforiem, vrátane bezpečnostných aspektov. Následne sú vybrané 3 reprezentatívne platformy, menovite …více
Abstract:
An increased popularity of the IoT calls for efficient ways of managing the connected devices and processing the generated data. The aim of this bachelor thesis is to provide an overview of a web-based platforms for management and visualization of data provided by the IoT. Various characteristics and capabilities of the platforms are described, including security features and methods for data visualization …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Radim Ošťádal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky