RNDr. Tomáš Jirsík

Doctoral thesis

Cyber Situation Awareness via IP Flow Monitoring

Cyber Situation Awareness via IP Flow Monitoring
Abstract:
Tato dizertační práce vylepšuje možnosti situačního povědomí v kybernetické bezpečností výzkumem nových metod pro vnímání a porozumění počítačových sítí. V rámci našeho výzkumu se zaměřujeme na oblast monitorování počítačové sítě pomocí síťových toků. V práci navrhujeme vylepšení technik monitorování počítačové sítě, které umožní lepší vnímání a sběr síťových toků. Dále provedeme detailní analýzy síťového …more
Abstract:
This thesis contributes to the continuous evolution of cyber situation awareness by the research of novel approaches to the perception and comprehension of a computer network. We concentrate our research efforts on the domain of IP flow network monitoring. We propose improvements to the IP flow monitoring techniques that enable the enhanced perception of a computer network. Further, we conduct detailed …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.
  • Reader: Ing. Martin Rehák, Ph.D., Prof. Dr. Aiko Pras

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Doctoral programme / field:
Informatics (4-years) / Computer Systems and Technologies

Theses on a related topic