RNDr. Tomáš Jirsík

Doctoral thesis

Cyber Situation Awareness via IP Flow Monitoring

Cyber Situation Awareness via IP Flow Monitoring
Anotácia:
Tato dizertační práce vylepšuje možnosti situačního povědomí v kybernetické bezpečností výzkumem nových metod pro vnímání a porozumění počítačových sítí. V rámci našeho výzkumu se zaměřujeme na oblast monitorování počítačové sítě pomocí síťových toků. V práci navrhujeme vylepšení technik monitorování počítačové sítě, které umožní lepší vnímání a sběr síťových toků. Dále provedeme detailní analýzy síťového …viac
Abstract:
This thesis contributes to the continuous evolution of cyber situation awareness by the research of novel approaches to the perception and comprehension of a computer network. We concentrate our research efforts on the domain of IP flow network monitoring. We propose improvements to the IP flow monitoring techniques that enable the enhanced perception of a computer network. Further, we conduct detailed …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedúci: doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Rehák, Ph.D., Prof. Dr. Aiko Pras

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Doctoral programme / odbor:
Informatics (4-years) / Computer Systems and Technologies

Práce na příbuzné téma