Mgr. Tamara Kotalová

Master's thesis

Screening kognitivních poruch, hloubkou odpovídajících syndromu demence, u klientů domova seniorů

Screening of cognitive disorders corresponding with the depth of the dementia syndrome in the clients of residential care home
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá zmapováním výskytu kognitivních poruch u klientů domova seniorů a zároveň se věnuje možnostem rané diagnostiky kognitivních poruch u této specifické skupiny. Teoretická část diplomové práce shrnuje poznatky o syndromu demence. Prostor je věnován také přehledu vhodných standardizovaných testů a zároveň je předkládán vzorový plán pro screening kognitivních funkcí, je možné ho …viac
Abstract:
This thesis analyzes occurrence of cognitive dissorder in subjects living in residential care home and simultaneously concerns with possibilities of early diagnosis of cognitive dissorder in this specific group. The theoretical part of this paper concludes the common knowledge about dementia syndrome as well as overview of suitable standardized test, that aims to diagnose cognitive dissorder. This …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedúci: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta