Bc. Tomáš Václavík

Diplomová práce

Informační systém v ochraně ovzduší

Information system for air protection
Anotace:
Diplomová práce se věnuje analýze české a částečně evropské legislativy pro oblast ochrany životního prostředí. Na jejím základě je navržen a naimplementován informační systém Evemis. Evemis umožňuje vést elektronickou provozní evidenci provozovatelů zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší, jak jim ukládá zákon č.86/2002 Sb. Agenda systému Evemis nabízí možnost vedení evidence …více
Abstract:
My master thesis is devotes to analyzing of Czech and EU legislative for air protect area. Results of this analyzing is used for design and implementation of my information system, called Evemis. Evemis is prepared for operational evidece, which operators of very large, large and normal air pollution source have to do.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky