Kateřina Smoleňáková

Bakalářská práce

ANALÝZA DETERMINANT NEZAMĚSTNANOSTI OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Analysis of determinants unemployment of people with disabilities
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje analýze nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením v České republice. Cílem práce je zjistit, zda je nezaměstnanost specifické skupiny osob se zdravotním postižením ovlivněna stejnými faktory jako nezaměstnanost ve zbytku populace ČR. Do modelu jsou zahrnuta panelová data ze 14-ti krajů Č v období let 2000-2015. V základním modelu, který zahrnuje všech 14 krajů, se …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the analysis of unemployment of people with disabilities in the Czech Republic. The objective is to analyse if this variable is determined by the same factors as unemployment in the general population. The model includes panel data from 14 regions of the Czech Republic in the period 2000-2015. In the basic model, which encompasses all 14 regions, the impact of general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2017
  • Vedoucí: Lucie Kureková
  • Oponent: Dagmar Brožová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71347