Denisa Kreuzziegerová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Projekt výzkumu kvalitativního šetření temporality bezdomovců

Anotácia:
Absolventská práce si klade za cíl představit návrh výzkumu, který je součástí mé bakalářské práce. Výzkum nese název: „Temporalita bezdomovců.“ Předkládaný design výzkumného šetření slouží jako prezentace teoretických a metodologických přístupů, pomocí nichž můžeme dosáhnout stanovených cílů v následném kvalitativním výzkumu. Absolventská práce vymezuje fenomén bezdomovectví obecně, jeho typologii …viac
Abstract:
The aim of my thesis is to present a research proposal, which is part of my bachelor thesis which is called: "The temporality of the homelessness." The design of the research serves as a presentation of theoretical and methodological approaches that can help us to achieve the follow-up goals through the research. This thesis defines the phenomenon of homelessness in general, the typology of homelessness …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Vladislava Závrská
  • Oponent: PhDr. Ing. Pavel Novák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc