Pavel Kubát

Bakalářská práce

Ochrana infrastruktury v regionu Havlíčkobrodsko při mimořádných událostech vyžadujících zásah složek IZS a následná rizika pro zasahující hasiče spojená s jejich činností na místě události.

Protection of infrastructure in the region of Havlíčkův Brod during emergencies requiring the intervention of the Integrated rescue system and the consequent risks for the fire brigade connected with their on-site activities.
Anotace:
Práce se zabývá mimořádnými událostmi, které se vyskytují v Havlíčkobrodském regionu a vyžadují zásah složek IZS, se zaměřením na hasiče. U každé události jsou představena největší rizika, která hrozí hasičům při záchranných a likvidačních pracích u těchto událostí. Zároveň jsou popsány možnosti ochrany před těmito riziky, kdy výsledkem práce je zamyšlení se nad jejich dostatečností a případné doporučení …více
Abstract:
Work deals with emergencies that occur in the region and require intervention Havlíčkobrodském rescue services, focusing on the fire department. In any event, presented the greatest risks to firefighters in rescue and winding up in these events. At the described protection against these risks where the reflection on their work and any recommendations the sufficiency this protection.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbora Šindlerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS