Keyu Su

Master's thesis

Appraisal of Impact of Financial Crisis on China`s Economy

Appraisal of Impact of Financial Crisis on China`s Economy
Abstract:
In this paper, it will be focus on effect of subprime crisis on China. Nowadays, China economic has become one of the most important part of global economic, the economic growth rate of China had increased rapidly since the beginning of 21 century. The goal of this thesis is go through subprime crisis in U.S, first to know it better (e.g. background, reason, influence), and then, we will find what …more
Abstract:
In this paper, it will be focus on effect of subprime crisis on China. Nowadays, China economic has become one of the most important part of global economic, the economic growth rate of China had increased rapidly since the beginning of 21 century. The goal of this thesis is go through subprime crisis in U.S, first to know it better (e.g. background, reason, influence), and then, we will find what …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2014
  • Supervisor: Kateřina Kořená
  • Reader: Josef Novotný

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance