Mgr. Radka Pavelková

Bachelor's thesis

Náhradní rodinná péče – šance na láskyplný domov

Substitute family care - chance for a loving home
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje tématu náhradní rodinné péče. Je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a skládá se z pěti kapitol. První kapitola se zmiňuje o tom, co je náhradní rodinná péče, druhá kapitola obsahuje údaje o adopce, třetí kapitola se zabývá pěstounskou péčí, čtvrtá kapitola je věnována poručenství a opatrovnictví a pátá zprostředkování náhradní rodinné péče. Druhá část mé práce …more
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the theme of substitutive family care. It is devided into two parts. The first part is theoretical and consists of five chapters. The first chapter explains what a substitutive family care is in general, the second chapter deals with adoption and the fird one with foster care. The fourth chapter mentions guardianship and trusteeship and the last, fifth chapter deals with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2013
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta