Michaela Křížová

Bakalářská práce

Pěstounská péče jako forma náhradní rodinné péče

Foster care as a form of substitute family care
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá pěstounskou péčí, jako formou náhradní rodinné péče. V první kapitole se věnuji náhradní rodinné péči jako celku a jeho vymezení. Dále pak specifikuji samotnou pěstounskou péči, možnosti pěstounské péče a pěstounskou péči na přechodnou dobu. Hlavním cílem práce je zaměření se na motivaci pěstounů. Druhou hlavní oblastí této práce, je proces přijetí dítěte do rodiny, kde se …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with foster care, as a form of substitute family care. In the first chapter I deal with substitute family care as a whole and its definition. Furthermore, I specify the foster care itself, the possibilities of foster care and foster care for a transitional period. The main goal of the work is to focus on the motivation of foster parents. The second main area of this work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/cicyf/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě