Zdeněk NOVÁK

Bakalářská práce

Trestně právní odpovědnost mladistvých se zaměřením na výchovná opatření ukládaná dle z. č. 218/2003 Sb.

Criminal legal liability juveniles referring to educational measures according to the law No.: 218/2003
Anotace:
Práce je zaměřena na ucelený přehled opatření, zejména výchovných, která se ukládají mladistvým v případě jejich trestně právního chování. Ukládanými opatřeními reaguje společnost na provinění mladých delikventů. Vždy dochází k zásahu do práv mládeže, jde ale o zásah zákonem dovolený a je kladen důraz, aby při výkonu opatření nedocházelo k ponižování lidské důstojnosti. Nejvhodnější z výchovných, ochranných …více
Abstract:
The bachelor work is aimed at a comprehensive overview of the measures, especially educational ones, which are imposed on teenagers in case of their criminal behaviour. By the imposed measures the society reacts to delinquency of young delinquents. Every time there is interference with the rights of teenagers but the interference is lawful and it is emphasized that humiliation of human dignity is avoided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
Zveřejnit od: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Oldřich Huška

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁK, Zdeněk. Trestně právní odpovědnost mladistvých se zaměřením na výchovná opatření ukládaná dle z. č. 218/2003 Sb.. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 09. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta