Bc. Nikola Šírová

Bakalářská práce

Hodnocení výsledků žáků ve vybrané škole realizující vzdělávací program Začít spolu

Student assessment in a particular school based on an educational programme Step by step
Anotace:
Závěrečná práce zkoumá, jakým způsobem se zaměření vybrané základní školy pracující dle vzdělávacího programu Začít spolu a její hodnoty zobrazují v hodnocení výsledků žáků. V teoretické části najdeme především vymezení kurikula, hodnoty programu Začít spolu a co vše se skrývá pod pojmem hodnocení. Věnovat se budeme rozdílnosti formativního a sumativního hodnocení, tématu popisné zpětné vazby, různým …více
Abstract:
The bachelor thesis is based on the study of the values and the main aim of the school applying the educational programme Step by Step and its impact on the pupils assessment. In theoretical part there will be described the curriculum orientation, the values of Step by Step programme and what is hidden in the word “assessment”. The main aim will be laid upon the difference between formative and summative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta