Theses 

Status - svobodná matka – Bc. Lenka ŠEBESTOVÁ, DiS.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka ŠEBESTOVÁ, DiS.

Master's thesis

Status - svobodná matka

Status - single mother

Abstract: Diplomová práce ?Status ? svobodná matka? je tematicky zaměřena na jedno z aktuálních témat současné doby a to svobodné matky čili samoživitelky. Teoretická část se zpočátku věnuje historickému přehledu a vývoji samoživitelství v dějinách lidstva. Následuje popis jednotlivých příčin. Další kapitola se věnuje opačnému pólu a to důsledkům, které plynou ze svobodného mateřství. Prostor je také věnován institucím a možnostem sociální politiky, které nabízí pomoc svobodným matkám. Výzkumná část se věnuje a blíže mapuje vliv sociálně-ekonomických dopadů na svobodné matky. Za tímto účelem byla použita kvalitativní výzkumná strategie. Pro sběr dat byla použita technika polostrukturovaného rozhovoru.

Abstract: Thesis "Status - single mother" is thematically focused on one of the current issues of time and single mothers or single mothers. The theoretical part initially addresses historical overview and development lone parent in the history of mankind. A description of each causes. Another chapter is devoted to the opposite pole and the consequences that flow from a free motherhood. Space is also devoted to institutions and social policy options, which offers assistance to single mothers. The research part is devoted to a closer charts the influence of socio-economic impacts on single mothers. For this purpose was used qualitative research strategy. For data collection technique was used semistructured interview.

Keywords: dopady samoživitelství, feminizace chudoby, samoživitelka, svobodná matka, uplatnění na trhu práce

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2015
  • Accessible from:: 13. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 13. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36286 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠEBESTOVÁ, Lenka. Status - svobodná matka. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 18:50, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz