Bc. Veronika Kaláčová

Bakalářská práce

Logo z pohledu designu v kontinuitě s vizuální komunikací značky

Logo Design in Terms of Continuity of Visual Communication of the Brand
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou designu loga a jeho přímé spojitosti s vizuální komunikací značky. Teoretická část práce se věnuje vysvětlení základních pojmů a také uvedení do dané oblasti práce. Dále pojednává o logu z pohledu designu a následně rozebírá vizuální komunikaci značky a působení těchto dvou oblastí na sebe. Teorie je seskupena do dané podoby za pomoci věrohodných podkladů …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the design of the logo and its direct connection with the visual communication of the brand. The theoretical part deals with the explanation of the basic terms and also with the introduction into the given field of work. It also discusses the logo from a design point of view, and then discusses the visual communication of the brand and the impact of these two areas on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Marcela Göttlichová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kaláčová, Veronika. Logo z pohledu designu v kontinuitě s vizuální komunikací značky . Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace