Bc. Aneta Gerlová

Diplomová práce

Identifikace zdrojů podpory a zdrojů bariér absolventy oboru sociální práce při jejich přechodu do prostředí praxe

Sources of support and barriers identified by graduates of social work during their transition into practice
Anotace:
Cílem práce je zjistit, jaké zdroje podpory a zdroje bariér identifikují absolventi bakalářského prezenčního studia vybrané katedry při svém přechodu do praxe v oblasti služeb sociální prevence. Prostředí praxe je v diplomové práci konceptualizováno prostřednictvím dynamického modelu Karen Healy a modelu sociálního fungování Harriet Bartlett. V magisterské diplomové práci využívám kvalitativní výzkum …více
Abstract:
The aim of the thesis is to find out which sources of support and sources of barriers are identified by graduates of bachelor full-time study of selected department during their transition to practice in social prevention services. The practice environment is conceptualized in the thesis by Karen Healy's Dynamic Model and Harriet Bartlett´s Model of social functioning. In my master's thesis, I use …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií