Bc. Lenka Freislebenová

Master's thesis

Kvalita života seniorů po operaci srdce

Quality of life of seniors after heart surgery
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou kvality života u seniorů, kteří podstoupili operaci srdce v nemocnici Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně. Jejím obsahem je analýza výsledků úrovně kvality života seniorské populace před a po operaci srdečních chlopní a aortokoronárním bypassu. Těžištěm práce je dotazníkové průzkumné šetření a statistické zpracování získaných dat. Tato …more
Abstract:
The purpose of this dissertation was to evaluate the quality of life (QoL) of elderly patients undergoing cardiac surgery in the Center of Cardiovascular and Transplantation Surgery in Brno. It is focusing on the assesment and comparison of preoperative and postoperative QoL in the elderly after cardiac valve replacement and coronary artery bypass grafting. This study is based on questionnaire as a …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Gerontology Nursing