Bc. Lenka Freislebenová

Master's thesis

Kvalita života seniorů po operaci srdce

Quality of life of seniors after heart surgery
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou kvality života u seniorů, kteří podstoupili operaci srdce v nemocnici Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně. Jejím obsahem je analýza výsledků úrovně kvality života seniorské populace před a po operaci srdečních chlopní a aortokoronárním bypassu. Těžištěm práce je dotazníkové průzkumné šetření a statistické zpracování získaných dat. Tato …viac
Abstract:
The purpose of this dissertation was to evaluate the quality of life (QoL) of elderly patients undergoing cardiac surgery in the Center of Cardiovascular and Transplantation Surgery in Brno. It is focusing on the assesment and comparison of preoperative and postoperative QoL in the elderly after cardiac valve replacement and coronary artery bypass grafting. This study is based on questionnaire as a …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2012
  • Vedúci: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / odbor:
Specializations in Health Science / Gerontology Nursing